top of page

Стипендии

Всяка година Aikido Shiyuukan dojo от Пуерто Рико раздава 5 стипендии на ученици с ниски доходи и един учител от PR.  Стипендията включва: една пълна година практика, членство в нашата организация, тестова книга на организацията и GI (униформа). Ако се интересувате от кандидатстване или познавате някой, който потенциално може да се заинтересува, изтеглете формуляра за кандидатстване и го изпратете с необходимата информация.  Можете да кандидатствате по всяко време на годината, дори ако сте кандидатствали преди.  Обикновено процесът на подбор започва през октомври всяка година и кандидатите се информират до края на декември. 

*Ако не можете да изтеглите приложението, моля, изпратете ни имейл

Практика по бойни изкуства

*Айкидо Шиюукан доджо на Пуерто Рико не прави и няма да дискриминира въз основа на раса, цвят на кожата, религия (вероизповедание), пол, изразяване на пола, възраст, национален произход (потекло), увреждане, семейно положение, сексуална ориентация или военен статус , във всяка от своите дейности, операции и/или подбор на кандидати.

bottom of page